Cơ sở Matlab và ứng dụng - Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương

93 | 18-08-2020 | 3
Cơ sở Matlab và ứng dụng

Nhan đề: Cơ sở Matlab và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 236

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: matlab, lập trình, cơ sở matlab,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

 Giáo Trình Hoá Sinh Học Giáo Trình Hoá Sinh Học

Mai Xuân Lương

172  811 

30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 830 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8

Võ Văn Chiến, Nguyễn Thị Ngọc Liên

119  163 

Hệ điều hành mã nguồn mởHệ điều hành mã nguồn mở

ĐH Hàng hải

93  1668