Cơ sở Matlab và ứng dụng - Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương

149 | 18-08-2020 | 3
Cơ sở Matlab và ứng dụng

Nhan đề: Cơ sở Matlab và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 236

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: matlab, lập trình, cơ sở matlab,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Cambridge Practice Tests for IELTS 6Cambridge Practice Tests for IELTS 6

University of Cambridge

175  159 

Kỹ thuật xung cơ bản và nâng caoKỹ thuật xung cơ bản và nâng cao

Nguyễn Tấn Phước

172  1670  53 

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 2Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 2

Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt

584  1377  29 

Bài tập Cơ học lý thuyếtBài tập Cơ học lý thuyết

Nguyễn Thúc An,Khổng Doãn Điền,Nguyễn Đình Chiều,Nguyễn Đăng Tộ,Nguyễn Bá Cự,Lê Đình Don,Nguyễn Đình Thông,Nguyễn Thị Thanh Bình

203  142 

30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 830 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8

Võ Văn Chiến, Nguyễn Thị Ngọc Liên

119  203