Cơ sở Matlab và ứng dụng - Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương

274 | 18-08-2020 | 3
Cơ sở Matlab và ứng dụng

Nhan đề: Cơ sở Matlab và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 236

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: matlab, lập trình, cơ sở matlab,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Vật lý đại cương 1Vật lý đại cương 1

Tổ Vật Lý

106  862 

Bài tập Cơ học lý thuyếtBài tập Cơ học lý thuyết

Nguyễn Thúc An,Khổng Doãn Điền,Nguyễn Đình Chiều,Nguyễn Đăng Tộ,Nguyễn Bá Cự,Lê Đình Don,Nguyễn Đình Thông,Nguyễn Thị Thanh Bình

203  231 

Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tếQuản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Thu Thủy

102  686