Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Dương Trần Đức

1296 | 03-06-2016 | 7
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Nhan đề: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: Dương Trần Đức,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 144

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu, thuật toán,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phân tích và thiết kế giải thuật

Chương 2: Đệ quy

Chương 3: Mảng và danh sách liên kết

Chương 4: Ngăn xếp và hàng đợi

Chương 5: Cấu trúc dữ liệu kiểu cây

Chương 6: Đồ thị

Chương 7: Sắp xếp và tìm kiếm

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độTủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ

Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy

370  152 

Cambridge Practice Tests for IELTS 1Cambridge Practice Tests for IELTS 1

University of Cambridge

162  57 

Hệ phương trình vi phân đại sốHệ phương trình vi phân đại số

Lưu Thị Thu Hoài

61  770 

Hỏi đáp về dập tấm và cán, kéo kim loạiHỏi đáp về dập tấm và cán, kéo kim loại

Đỗ Hữu Nhơn, Nguyễn Mẫu Đằng, Nguyễn Ngọc Giao

155  904  17