Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng - ĐH Hàng hải

785 | 18-04-2016 | 4
Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Nhan đề: Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 52

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Mô hình đối tượng

Chương 2. Lớp và đối tượng

Chương 3. Sự phân loại (Classification).

Chương 4. Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tƣợng sử dụng UML (Unified Model Language)

Chương 5. Quy trình phân tích và thiết kế

Chương 6. Một số bài toán cụ thể

Download

Có thể bạn cần

Amazing Science 3Amazing Science 3

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

73  833  13 

Giáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệpGiáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệp

Bùi Hồng Huế, Lê Nho Khanh

249  874  34 

Giáo trình Kỹ sinh trùng thực hànhGiáo trình Kỹ sinh trùng thực hành

Lê Thị Xuân

218  962  21 

Robot hàn công nghiệpRobot hàn công nghiệp

Ban gia công kim loại tấm

179  1664  42 

Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tầnLý thuyết trường điện từ và siêu cao tần

Tôn Thất Bảo Đạt, Dương Hiền Thuận

125  717