Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng - ĐH Hàng hải

844 | 18-04-2016 | 4
Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Nhan đề: Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 52

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Mô hình đối tượng

Chương 2. Lớp và đối tượng

Chương 3. Sự phân loại (Classification).

Chương 4. Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tƣợng sử dụng UML (Unified Model Language)

Chương 5. Quy trình phân tích và thiết kế

Chương 6. Một số bài toán cụ thể

Download

Có thể bạn cần

Giao tiếp và điều khiển bằng máy tínhGiao tiếp và điều khiển bằng máy tính

Lê Tiến Lộc

122  612  11 

Ready to Order Student's BookReady to Order Student's Book

Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta

112 

Cẩm nang sửa chữa xe ô tô - Tập 2Cẩm nang sửa chữa xe ô tô - Tập 2

Quốc Bình, Văn Cảnh

309 

Bài tập Nguyên lý máyBài tập Nguyên lý máy

Tạ Ngọc Hải

252  866