Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán - ĐH Hàng hải

768 | 18-04-2016 | 2
Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

Nhan đề: Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 74

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I. Các khái niệm cơ bản

Chương II. Sắp xếp và tìm kiếm

Chương III. Đệ qui và chiến lƣợc vét cạn

Chương IV. Chiến lược chia để trị

Chương V. Qui hoạch động

Chương VI. Chiến lược tham lam

Download

Có thể bạn cần

Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)

Nguyễn Chí Ngôn

65  518 

Giáo trình CAD-CaM-CNCGiáo trình CAD-CaM-CNC

Nguyễn Ngọc Đào

96  1440  41 

Giáo trình nhiệt kỹ thuậtGiáo trình nhiệt kỹ thuật

Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng

145  1141  22 

Một số vấn đề của sinh học phân tửMột số vấn đề của sinh học phân tử

Võ Thị Hương Lan

181  486