Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán - ĐH Hàng hải

704 | 18-04-2016 | 2
Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

Nhan đề: Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 74

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I. Các khái niệm cơ bản

Chương II. Sắp xếp và tìm kiếm

Chương III. Đệ qui và chiến lƣợc vét cạn

Chương IV. Chiến lược chia để trị

Chương V. Qui hoạch động

Chương VI. Chiến lược tham lam

Download

Có thể bạn cần

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3

Nguyễn Đắc

373  557  10 

Giáo trình lập định mức xây dựngGiáo trình lập định mức xây dựng

Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm

187  694  12 

Thi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên giaThi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên gia

Hoàng Thị Kim Ngân

80  465 

Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật

Trần Cao Sơn, Phạm Xuân Đà, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thành Trung

103  2490  97 

Tài chính tiền tệTài chính tiền tệ

Đặng Thị Việt Đức, Phan Anh Tuấn

190  443