Bài giảng Lý thuyết đồ thị - ĐH Hàng hải

1171 | 18-04-2016 | 2
Bài giảng Lý thuyết đồ thị

Nhan đề: Bài giảng Lý thuyết đồ thị

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 111

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

CHƯƠNG 2: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ

CHƯƠNG 3: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMINTON

CHƯƠNG 4. CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ

CHƯƠNG 5: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

CHƯƠNG 6: BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI TRONG MẠNG

 

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ mạ điệnCông nghệ mạ điện

Nguyễn Văn Lộc

264  3114  113 

Giáo trình công nghệ uốn NCGiáo trình công nghệ uốn NC

Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Trường Giang

153  968