55 Cách để tranh luận hiệu quả - Nguyễn Thu Hương

271 | 26-05-2020 | 3
55 Cách để tranh luận hiệu quả

Nhan đề: 55 Cách để tranh luận hiệu quả

Tác giả: Nguyễn Thu Hương,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2015

Số trang: 66

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tranh luận, cách tranh luận, hiệu quả tranh luận,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật sản xuất muối khoángKỹ thuật sản xuất muối khoáng

Bùi Song Châu

175  1544  24 

Bài tập Kỹ thuật nhiệtBài tập Kỹ thuật nhiệt

Bùi Hải

182  2961  50 

Bài Tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 4Bài Tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 4

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

194  327