Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - Lê Xuân Bá

181 | 16-05-2017 | 0
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Nhan đề: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tác giả: Lê Xuân Bá,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 249

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp, đầu tư nước ngoài,

Download

Tóm tắt:

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình cung cấp điệnGiáo trình cung cấp điện

Ngô Hồng Quang

296  3391  189 

Giáo trình vi sinh vật học công nghiệpGiáo trình vi sinh vật học công nghiệp

Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn

255  427  11 

Giáo trình kế toán công tyGiáo trình kế toán công ty

Nguyễn Thị Động

226  721  15