Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - Lê Xuân Bá

101 | 16-05-2017 | 0
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Nhan đề: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tác giả: Lê Xuân Bá,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 249

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp, đầu tư nước ngoài,

Download

Tóm tắt:

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình nguyên lý kế toán

Đoàn Quang Thiệu

242  314 

Tuabin nướcTuabin nước

Võ Sỹ Huỳnh, Nguyễn Thị Xuân Thu

200  166