Giáo trình mô hình toán kinh tế - Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn

1629 | 16-04-2016 | 17
Giáo trình mô hình toán kinh tế

Nhan đề: Giáo trình mô hình toán kinh tế

Tác giả: Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 382

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế

Chương 2: Bảng vào - ra

Chương 3: Mô hình tối ưu tuyến tính - Quy hoạch tuyến tính

Chương 4: Mô hình hệ thống phục vụ công cộng

Chương 5: Mô hình quản lý dự trữ

Download

Có thể bạn cần

Thực hành cơ khí tiện phay bào màiThực hành cơ khí tiện phay bào mài

Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng

637  2475  44 

Bài tập Hóa học 11Bài tập Hóa học 11

Nguyễn Xuân Trường, Từ Ngọc Ánh, Lê Chí Kiên, Lê Mậu Quyền

212  94 

Bài tập Tiếng Anh 7 (Tập 1-Tập 2)Bài tập Tiếng Anh 7 (Tập 1-Tập 2)

Nguyễn Bảo Trang, Trần Quang Ngọc Thúy, Phạm Thị Thanh Thảo

204  112 

Giáo trình CAD-CaM-CNCGiáo trình CAD-CaM-CNC

Nguyễn Ngọc Đào

96  2147  51