Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế - Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn

2358 | 04-06-2016 | 46
Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế

Nhan đề: Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế

Tác giả: Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 352

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: luật hợp đồng, hợp đồng thương mại, thương mại quốc tế,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về hợp đồng thương mại quốc tế

Chương 1: Khái quát hợp đồng thương mại quốc tế

Chương 2: Ký kết và điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế

Chương 3: Các biện pháp chế tài do phạm vi hợp đồng thương mại quốc tế

Chương 4: Thanh toán quốc tế

Chương 5: Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế

Phần thứ hai: Các hợp đồng thương mại quốc tế thông dụng

Chương 6: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Chương 7: Trung gian trong thương mại quốc tế

Chương 8: Hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế

Chương 9: Tài trợ xuất nhập khẩu

Chương 10: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa

 

Download

Có thể bạn cần

500 Bài tập Vật lý 9500 Bài tập Vật lý 9

Nguyễn Thanh Hải

166  308 

Giáo trình điện tử công suấtGiáo trình điện tử công suất

Trần Trọng Minh

206  3278  93 

Giáo trình máy điện đăc biệtGiáo trình máy điện đăc biệt

Nguyễn Trọng Thắng

99  1046  15