Ngân hàng câu hỏi kế toán tài chính doanh nghiệp - Trần QuíLiên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long

1107 | 16-04-2016 | 12
Ngân hàng câu hỏi kế toán tài chính doanh nghiệp

Nhan đề: Ngân hàng câu hỏi kế toán tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Trần QuíLiên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 266

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Chương 2: HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chương 3: HẠCH TOÁN NGUÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Chương 4: HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Chương 5: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Chương 6: HẠCH TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chương 7: HẠCH TOÁN TIỀN, TIỀN VAY VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Chương 8: HẠCH TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chương 9: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chương 10: ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP

Phụ lục 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Phụ lục 2: CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Phụ lục 3: CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Download

Có thể bạn cần

Ô tôÔ tô

Dương Văn Đức

400  174 

Giáo trình kiểm toánGiáo trình kiểm toán

Vương Đình Huệ

393  1157  14 

Bài giảng Kỹ thuật lập trìnhBài giảng Kỹ thuật lập trình

Nguyễn Duy Phương

156  1282