Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Phan Đức Dũng

1075 | 16-04-2016 | 9
Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhan đề: Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tác giả: Phan Đức Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 210

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 2: Thực trạng vận dụng kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam

Kết luận

Phụ lục

Download