Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Phan Đức Dũng

966 | 16-04-2016 | 8
Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhan đề: Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tác giả: Phan Đức Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 210

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 2: Thực trạng vận dụng kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam

Kết luận

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

200 bài tập nâng cao Hóa học THPT 10200 bài tập nâng cao Hóa học THPT 10

Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Thạc

143  135 

Thực hành hàn khí - Tập 2Thực hành hàn khí - Tập 2

Ban gia công kim loại tấm

84  701 

Giáo trình thực hành phay bàoGiáo trình thực hành phay bào

Tổ thực hành phay bào

157  1439  15 

Giáo trình lưới điệnGiáo trình lưới điện

Trần Bách

256  1738  35