Kế toán giá thành - Phan Đức Dũng

1286 | 16-04-2016 | 14
Kế toán giá thành

Nhan đề: Kế toán giá thành

Tác giả: Phan Đức Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 397

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Kế toán trong doanh nghiệp

Chương 2: Kế toán giá thành sản phẩm trong công nghiệp

Chương 3: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩn công nghiệp

Chương 4: Các phương pháp đánh giá sản phẩm dỡ dang

Chương 5: Tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp

Chương 6: Kế toán hoạt động sản xuất thu

Chương 7: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp

Chương 8: Kế toán xây lắp

Chương 9: Bài tập tổng hợp

Phụ kujc

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Toán cao cấp C1Giáo trình Toán cao cấp C1

Nguyễn Thành Long, Nguyễn Công Tâm

2570  35 

Thẩm định tài chính dự ánThẩm định tài chính dự án

Lưu Thị Hương

216  250 

Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô TuyếnLý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Nguyễn Mạnh Anh Dũng

154  795