Giáo trình nguyên lý kế toán - Đoàn Quang Thiệu

1109 | 30-05-2016 | 5
Giáo trình nguyên lý kế toán

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý kế toán

Tác giả: Đoàn Quang Thiệu,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 242

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nguyên lý kế toán,

Download

Tóm tắt:

Chương I: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

Chương II: KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

Chương III: TÍNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

Chương IV: TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chương V: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP

Chương VI: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU

Chương VII: CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN

Chương VIII: SỔ KẾ TOÁN, KỸ THUẬT GHI SỔ VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Chương IX: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ

Download

Có thể bạn cần

1000 Câu hỏi trắc nghiệp Địa lý 121000 Câu hỏi trắc nghiệp Địa lý 12

Bùi Thị Xuân Đào

176  150 

Vật liệu tiên tiếnVật liệu tiên tiến

Trương Văn Tân

251  179 

Công nghệ sinh học trong nông nghiệpCông nghệ sinh học trong nông nghiệp

Nguyễn Ngọc Hải

140  952  12 

360 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9360 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9

Vũ Thị Phát Minh, Châu Văn Tạo, Nguyễn Hoàng Hưng

190  296 

Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắtGiáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

Phạm Đình Tân

186  2559  42