Giáo trình nguyên lý kế toán - Đoàn Quang Thiệu

992 | 30-05-2016 | 5
Giáo trình nguyên lý kế toán

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý kế toán

Tác giả: Đoàn Quang Thiệu,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 242

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nguyên lý kế toán,

Download

Tóm tắt:

Chương I: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

Chương II: KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

Chương III: TÍNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

Chương IV: TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chương V: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP

Chương VI: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU

Chương VII: CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN

Chương VIII: SỔ KẾ TOÁN, KỸ THUẬT GHI SỔ VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Chương IX: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ chế biến thực phẩmCông nghệ chế biến thực phẩm

Lê Văn Việt Mẫn, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Trà

1017  230 

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 4Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 4

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

338  166 

Giáo trình cơ kỹ thuậtGiáo trình cơ kỹ thuật

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Phan Hữu Phúc

342  1114  10 

100 Đề thi chuẩn bị cho TOEIC100 Đề thi chuẩn bị cho TOEIC

Công Vinh, Hoàng Vy

364  133