Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán - Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư

1949 | 16-04-2016 | 16
Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Nhan đề: Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Tác giả: Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 157

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán

Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán

Chương 3: Phương pháp tính giá

Chương 4: Phương pháp đối ứng tài khoản

Chương 5: Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp

Chương 6: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Chương 8: Tổ chức hạch toán kế toán

Download

Có thể bạn cần

500 Bài tập Vật lý 9500 Bài tập Vật lý 9

Nguyễn Thanh Hải

166  290 

Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụngBài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng

Trần Thị Lệ

261  729 

Giáo trình công nghệ hànGiáo trình công nghệ hàn

Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong

245  1097  15 

Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đàiGiáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

Đỗ Văn Quyền, Nguyễn Thị Ngân

328  1069