Giáo trình kiểm toán - Trần Long

942 | 25-10-2016 | 4
Giáo trình kiểm toán

Nhan đề: Giáo trình kiểm toán

Tác giả: Trần Long,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 121

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kiểm toán,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Một số vấn đề chung về kiểm toán

Chương 2: Trình tự kiểm toán

Chương 3: Phương pháp và nội dung kiểm toán

Download

Có thể bạn cần

Bài tập thực hành Tiếng Anh 11Bài tập thực hành Tiếng Anh 11

Vũ Mỹ Lan

109  123 

Công nghệ chế biến thực phẩmCông nghệ chế biến thực phẩm

Lê Văn Việt Mẫn, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Trà

1017  368  11 

Máy điện 1, 5thMáy điện 1, 5th

Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu

334  3195  123