Giáo trình kiểm toán - Vương Đình Huệ

524 | 16-04-2016 | 4
Giáo trình kiểm toán

Nhan đề: Giáo trình kiểm toán

Tác giả: Vương Đình Huệ,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 393

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Bản chất và mục đích của kiểm toán

Chương 2: Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán

Chương 3: Trình tự các bước kiểm toán

Chương 4: Phương pháp kiểm toán

Chương 5: Kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán

Phụ lục

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình điều hòa không khíGiáo trình điều hòa không khí

Võ Chí Chính

492  1220  34 

Toán rời rạcToán rời rạc

Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành

295  701 

Hóa học môi trường - Tập 1, 3rdHóa học môi trường - Tập 1, 3rd

Đặng Kim Chi

263  566