Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại - Trần Thị Hồng Mai, Lê Thị Thanh Hải, Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hòa, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thanh Hưng

1662 | 16-04-2016 | 13
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Tác giả: Trần Thị Hồng Mai, Lê Thị Thanh Hải, Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hòa, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thanh Hưng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 191

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại

Chương 2: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

Chương 5: Kế toán chí phí hoạt động kinh doanh thương mại

Chương 6: Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh thương mại

Download

Có thể bạn cần

Động lực học máyĐộng lực học máy

Đỗ sanh

177  1019 

PLC lập trình và thiết kế mạchPLC lập trình và thiết kế mạch

Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

228  245  10 

Cơ sở kỹ thuật LaserCơ sở kỹ thuật Laser

Trần Đức Hân, Nguyễn Minh Hiển

249  1238  16 

Công nghệ chế biến thực phẩmCông nghệ chế biến thực phẩm

Lê Thanh Hải, Phan Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Thảo Loan, Mai Thị Thùy Nga, Nguyễn Thị Ngọc Yến

161  2571  60