Giáo trình kế toán quản trị - Nguyễn Thị Minh Tâm

1004 | 30-05-2016 | 15
Giáo trình kế toán quản trị

Nhan đề: Giáo trình kế toán quản trị

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tâm,

Nhà xuất bản: ĐH Kinh Tế Hà Nội

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 313

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kế toán quản trị,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Những vấn đề chung về kế toán quản trị

Chương 2. Phân loại chi phí

Chương 3. Các phương pháp xác định chi phí

Chương 4. Phân tích biến động chi phí sản xuất

Chương 5. Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận

Chương 6. Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận

Chương 7. Dự toán ngân sách sản xuất kinh doanh

Chương 8. Các quyết định về giá

Chương 9. Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn

Chương 10. Quyết định về đầu tư dài hạn

Danh mục tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Kiến trúc máy tínhKiến trúc máy tính

Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân,Phạm Hữu Tài

95  1071 

Công nghệ sản xuất Malt và BiaCông nghệ sản xuất Malt và Bia

Hoàng Đình Hòa

517  1954  56 

Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệpGiáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp

Trương Đoàn Thể

345  6065  251