Giáo trình kế toán công ty - Nguyễn Thị Động

1177 | 16-04-2016 | 21
Giáo trình kế toán công ty

Nhan đề: Giáo trình kế toán công ty

Tác giả: Nguyễn Thị Động,

Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty

Chương 2: Kế toán thành lập công ty

Chương 3: Kế toán biến động vốn góp trong công ty

Chương 4: Kế toán phân lớp lợi nhuận trong công ty

Chương 5: Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu trong công ty

Chương 6: Kế toán giải thể và tổ chức lại công ty

Chương 7: Báo cao tài chính trong công ty

Phụ lục

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình Công nghệ tế bàoGiáo trình Công nghệ tế bào

Nguyễn Hoàng Lộc

202  457 

Cơ sở kỹ thuật điện tử sốCơ sở kỹ thuật điện tử số

Vũ Đức Thọ, Đỗ Xuân Thụ

359  619  19 

Giáo trình thiết kế cấp điệnGiáo trình thiết kế cấp điện

Vũ Văn Tẩm, Ngô Hồng Quang

319  1019  68 

Sổ tay và atlas đồ gáSổ tay và atlas đồ gá

Trần Văn Địch

197  1020  25 

Cơ sở dữ liệu phân tánCơ sở dữ liệu phân tán

Phạm Thế Quế

155  794