Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX - Trần Long

916 | 04-06-2016 | 5
Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX

Tác giả: Trần Long,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 98

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kế toán doanh nghiệp, hướng dẫn viết báo cáo,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Mục đích và yêu cầu thực tập tốt nghiệp

Phần 2: Các quy định chung

Phần 3: Kết cấu chung của báo cáo thực tập tốt nghiệp

Phần 4: Đề cương hướng dẫn một số chuyên đề chủ yếu

Chuyên đề 1: Kế toán các khoản tiền, thanh toán nợ và thuế giá trị gia tăng

Chuyên đề 2: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ

Chuyên đề 3: Kế toán tài sản cố định

Chuyên đề 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Chuyên đề 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chuyên đề 6: Kế toán thành phẩm, bán hàng và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

Download