Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX - Trần Long

805 | 04-06-2016 | 5
Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX

Tác giả: Trần Long,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 98

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kế toán doanh nghiệp, hướng dẫn viết báo cáo,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Mục đích và yêu cầu thực tập tốt nghiệp

Phần 2: Các quy định chung

Phần 3: Kết cấu chung của báo cáo thực tập tốt nghiệp

Phần 4: Đề cương hướng dẫn một số chuyên đề chủ yếu

Chuyên đề 1: Kế toán các khoản tiền, thanh toán nợ và thuế giá trị gia tăng

Chuyên đề 2: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ

Chuyên đề 3: Kế toán tài sản cố định

Chuyên đề 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Chuyên đề 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chuyên đề 6: Kế toán thành phẩm, bán hàng và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

Download

Có thể bạn cần

Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10

Hoàng Thị Lệ

201  102 

Di truyền và công nghệ tế bào somaDi truyền và công nghệ tế bào soma

Nguyễn Như Hiền

125  1077  13 

Tiền và hoạt động ngân hàngTiền và hoạt động ngân hàng

Lê Vinh Danh

408  146