Nghiên cứu thiết bị bay không người lái, chế tạo mô hình có điều khiển từ xa - Đoàn Huy Hoàng

134 | 10-10-2020 | 0
Nghiên cứu thiết bị bay không người lái, chế tạo mô hình có điều khiển từ xa

Nhan đề: Nghiên cứu thiết bị bay không người lái, chế tạo mô hình có điều khiển từ xa

Tác giả: Đoàn Huy Hoàng,

Nhà xuất bản: ĐH Hải Phòng

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 72

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết bị bay, không người lái, điều khiển từ xa,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánGiáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư

157  1949  16 

54 đề trắc nghiệm Tiếng Anh thi vào lớp 1054 đề trắc nghiệm Tiếng Anh thi vào lớp 10

Nguyễn Bá Thảo Nguyên

160  210 

Thiết kế hệ thống thiết bị sấyThiết kế hệ thống thiết bị sấy

Hoàng Văn Chước

221  1969  57