Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - Hoàng Đình Tín

1092 | 21-08-2020 | 31
Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

Nhan đề: Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

Tác giả: Hoàng Đình Tín,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 596

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: truyền nhiệt, trao đổi nhiệt, tính toán thiết kế,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyThiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Trần Văn Địch

208  1821  22 

Hệ điều hành mã nguồn mởHệ điều hành mã nguồn mở

ĐH Hàng hải

93  1848 

PLC lập trình và thiết kế mạchPLC lập trình và thiết kế mạch

Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

228  351  11