Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh - Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn

32 | 18-09-2018 | 1
Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh

Nhan đề: Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh

Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn,

Nhà xuất bản: Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 424

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ điện lạnh, thực hành cơ điện, điện lạnh,

Download

Tóm tắt:

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Di truyền và công nghệ tế bào somaDi truyền và công nghệ tế bào soma

Nguyễn Như Hiền

125  637 

Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnhBài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh

Bùi Hải, Trần Thế Sơn

330  1834  39 

Lý thuyết ô tô máy kéoLý thuyết ô tô máy kéo

Nguyễn Hữu Cẩn, Dư Quốc Thịnh, Phạm Minh Thái, Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Vàng

362  1175  20 

Giáo trình thủy khí động lựcGiáo trình thủy khí động lực

Trần Văn Lịch

226  1113  24 

Giáo trình kiểm toánGiáo trình kiểm toán

Vương Đình Huệ

393  721