Sổ tay kỹ thuật lạnh: Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ - Nguyễn Đức Lợi

307 | 04-02-2020 | 8
Sổ tay kỹ thuật lạnh: Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ

Nhan đề: Sổ tay kỹ thuật lạnh: Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ

Tác giả: Nguyễn Đức Lợi,

Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 165

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật lạnh, thiết bị, tiết lưu, thiết bị phụ,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kỹ thuật robotGiáo trình kỹ thuật robot

Khoa công nghệ điện

148  1830  16 

Intensive IELTS speakingIntensive IELTS speaking

Nguyễn Thị Thanh Hương

208  622 

Bài tập hóa học 12Bài tập hóa học 12

Nguyễn Xuân Trường, Từ Ngọc Ánh, Phạm Văn Hoan

169  174 

15 Days' Practice for IELTS Writing15 Days' Practice for IELTS Writing

Deng He Gang

174  374