Nhà máy nhiệt điện Tập 1 - Nguyễn Công Hân, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Anh Tuấn

107 | 29-11-2020 | 1
Nhà máy nhiệt điện Tập 1

Nhan đề: Nhà máy nhiệt điện Tập 1

Tác giả: Nguyễn Công Hân, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Anh Tuấn,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 313

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nhà máy nhiệt, điện điện,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

7 cách học Tiếng Anh du kích7 cách học Tiếng Anh du kích

Nguyễn Chu Nam Phương

95  251 

Giáo trình kỹ thuật robotGiáo trình kỹ thuật robot

Khoa công nghệ điện

148  1830  16 

Nghề sửa chữa xe máyNghề sửa chữa xe máy

Phạm Đình Vượng, Nguyễn Văn Dương

186  2592  46 

Điện tử ứng dụng trong công nghiệp - Tập 1Điện tử ứng dụng trong công nghiệp - Tập 1

Nguyễn Tấn Phước

100  1270  14 

Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21

Nguyễn Quang A, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Duy Thành, Lã Việt Hà, Lê Hồng Vân, Hà Thị Thanh Huyền

817  207