Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 2: Hệ xung số - Nguyễn Thương Ngô

156 | 07-02-2020 | 2
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 2: Hệ xung số

Nhan đề: Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 2: Hệ xung số

Tác giả: Nguyễn Thương Ngô,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 202

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điều khiển tự động, hệ xung số,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Sổ tay chế tạo máySổ tay chế tạo máy

Trần Thế San, Nguyễn ngọc Phương

333  1042  10 

55 Cách để vượt qua thất bại55 Cách để vượt qua thất bại

Nguyễn Thu Hương

66  102 

Kỹ thuật công trình trong công nghệ hóa họcKỹ thuật công trình trong công nghệ hóa học

Trần Trung Kiên

150  1445  32 

Tuabin nướcTuabin nước

Võ Sỹ Huỳnh, Nguyễn Thị Xuân Thu

200  859