Giáo trình truyền động điện - Bùi Đình Tiếu

1484 | 08-05-2016 | 23
Giáo trình truyền động điện

Nhan đề: Giáo trình truyền động điện

Tác giả: Bùi Đình Tiếu,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 218

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

CHƯƠNG 2. ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN

CHƯƠNG 3. ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ ĐẦU RA CỦA TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

CHƯƠNG 4. CÁC HỆ TRUYỀN ĐỌNG ĐIỀU CHỈNH THÔNG DỤNG

CHƯƠNG 5. QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

CHƯƠNG 6. TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

PHỤ LỤC 1. CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG CÁC CÔNG THỨC ĐÃ HỌC

PHỤ LỤC 2. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC BÀI THÍ NGHIỆM

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ mạ điệnCông nghệ mạ điện

Nguyễn Văn Lộc

264  3559  120 

Kỹ thuật số thực hànhKỹ thuật số thực hành

Huỳnh Đắc Thắng

412  132 

Công nghệ EnzymCông nghệ Enzym

Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường, Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Thị Thủy Tiên, Tạ Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Thúy Hương, Phạm Thị Huyền

532  1928  53