Giáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điện - Vũ Ngọc Vượng, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Minh Hương, Bạch Tuyết Vân

1391 | 08-05-2016 | 28
Giáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điện

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điện

Tác giả: Vũ Ngọc Vượng, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Minh Hương, Bạch Tuyết Vân,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 132

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHỐNG CHẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Chương 2. CÁC HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Chương 3. CÁCH TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT-ĐIỀU KHIỂN-BẢO VỆ

Chương 4. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ TRANG BỊ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI

Chương 5. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ TRANG BỊ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ MÁY NÂNG VẬN CHUYỂN

Download

Có thể bạn cần

Get It Up 4Get It Up 4

Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Mỹ Duyên

69  1347  41 

Hệ điều hành mã nguồn mởHệ điều hành mã nguồn mở

ĐH Hàng hải

93  1598 

Giáo trình công nghệ hànGiáo trình công nghệ hàn

Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong

245  991  15 

Giáo trình công nghệ lên menGiáo trình công nghệ lên men

Lương Đức Phẩm

159  354  12