Giáo trình đo lường kỹ thuật lạnh - Trần Văn Lịch

1691 | 24-05-2016 | 32
Giáo trình đo lường kỹ thuật lạnh

Nhan đề: Giáo trình đo lường kỹ thuật lạnh

Tác giả: Trần Văn Lịch,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 153

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đo lường kỹ thuật, kỹ thuật lạnh, đo lường điện, Đo lường nhiệt,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Dung sai lắp ghép

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về dung sai và kích thước

Chương 2: Lắp ghép và hệ thống dung sai lắp ghép

Phần 2: Kỹ thuật đo lường

Chương 3: Dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí

Chương 4: Đo lường điện

Chương 5: Đo lường nhiệt

Phụ lục

 

Download

Có thể bạn cần