Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

294 | 20-08-2020 | 8
Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối

Nhan đề: Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối

Tác giả: ĐH Bách Khoa Tp.HCM,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 71

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: truyền nhiệt, truyền khối, quá trình cơ học,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần