Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh - Bùi Hải, Trần Thế Sơn

2674 | 07-06-2016 | 49
Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh

Nhan đề: Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh

Tác giả: Bùi Hải, Trần Thế Sơn,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 330

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nhiệt động lực học, kỹ thuật lạnh, nhiệt lạnh,

Download

Tóm tắt:

PHẦN 1: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI VÀ CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CHẤT KHÍ

CHƯƠNG 2: KHÔNG KHÍ ẨM VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

CHƯƠNG 3: CHU TRÌNH ĐỘNG CƠ NHIỆT

PHẦN 2: TÍNH TOÁN KỸ THUẬT LẠNH

CHƯƠNG 4: MÁY NẾN KHÍ

CHƯƠNG 5: CHU TRÌNH MÁY LẠNH

CHƯƠNG 6 : THIẾT BỊ MÁY LẠNH

PHẦN 3: TRUYỀN NHIỆT

CHƯƠNG 7: DẪN NHIỆT

CHƯƠNG 8: TRAO ĐỔI NHIỆT ĐỐI LƯU

CHƯƠNG 9: TRAO ĐỔI NHIỆT BỨC XẠ

CHƯƠNG 10: TRUYỀN NHIỆT VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

PHẦN 4: PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ mạ điệnCông nghệ mạ điện

Nguyễn Văn Lộc

264  3559  120 

Tài chính tiền tệTài chính tiền tệ

Đặng Thị Việt Đức, Phan Anh Tuấn

190  1160 

Giáo trình lý thuyết tài chínhGiáo trình lý thuyết tài chính

Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Minh Nguyệt

166  928 

Developing Skills for the TOEIC Test Developing Skills for the TOEIC Test

Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne

272  5063  30