Có thể bạn cần

Bài tập Kỹ thuật nhiệtBài tập Kỹ thuật nhiệt

Bùi Hải

182  2068  42 

Mô hình hóa hệ thống và mô phổngMô hình hóa hệ thống và mô phổng

Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Phạm Thục Anh

206  1085  30 

Mô phỏng công nghệ hóa họcMô phỏng công nghệ hóa học

Nguyễn Thị Minh Hiền

244  1621  41 

Sửa chữa điện ô tôSửa chữa điện ô tô

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hồi

144  6091  176 

Giáo trình kinh tế thương mạiGiáo trình kinh tế thương mại

Trần Thúy Lan

240  817  10