Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 1 - Nguyễn Quốc Trung

1555 | 13-04-2016 | 14
Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 1

Nhan đề: Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Quốc Trung,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 867

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

Chương 2: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z

Chương 3: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục

Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc

Chương 5: Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình PHP - MySQLGiáo trình PHP - MySQL

Bùi Quốc Huy

68  2165  18 

Giáo trình công nghệ uốn NCGiáo trình công nghệ uốn NC

Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Trường Giang

153  969 

Quản trị chiến lượcQuản trị chiến lược

Lê Thị Thu Thủy

122  724 

Giáo trình điện công trìnhGiáo trình điện công trình

Trần Thị Mỹ Hạnh

326  5340  250