Xử lý tín hiệu số - Đặng Hoài Bắc

742 | 04-06-2016 | 5
Xử lý tín hiệu số

Nhan đề: Xử lý tín hiệu số

Tác giả: Đặng Hoài Bắc,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 270

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Xử lý tín hiệu số,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n

Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z

Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục

Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc k (Hoặc omega k)

Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn FIR 

Chương 6: Thiết kế bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn IIR

Chương 7: Biến đổi Fourier nhanh - FFT

Chương 8: Cấu trúc bộ lọc số

Chương 9: Lọc số nhiều nhịp

Đáp án và hướng dẫn giải

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình lý thuyết tài chínhGiáo trình lý thuyết tài chính

Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Minh Nguyệt

166  830 

Nguyên lý máy tập 2Nguyên lý máy tập 2

Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm

335  197 

Giáo trình di truyền học người Giáo trình di truyền học người

Chu văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trình Đình Đạt

166  1125  21 

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTTBài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ

151  1306