Xử lý tín hiệu số - Đặng Hoài Bắc

825 | 04-06-2016 | 5
Xử lý tín hiệu số

Nhan đề: Xử lý tín hiệu số

Tác giả: Đặng Hoài Bắc,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 270

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Xử lý tín hiệu số,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n

Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z

Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục

Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc k (Hoặc omega k)

Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn FIR 

Chương 6: Thiết kế bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn IIR

Chương 7: Biến đổi Fourier nhanh - FFT

Chương 8: Cấu trúc bộ lọc số

Chương 9: Lọc số nhiều nhịp

Đáp án và hướng dẫn giải

Download

Có thể bạn cần

Tin học và ứng dụng trong y - sinh họcTin học và ứng dụng trong y - sinh học

Hoàng Minh Hằng, Lê Văn Lợi, Lê Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Nga, Phạm Ngọc Thạnh, Hoàng Việt Hưng

203  848  11 

Bài tập cung cấp điệnBài tập cung cấp điện

Trần Quang Khánh

504  179 

Giáo trình tin học căn bảnGiáo trình tin học căn bản

Đỗ Thanh Liên Ngân, Hồ Văn Tú

173  2439  23