Xử lý tín hiệu số - Đặng Hoài Bắc

719 | 04-06-2016 | 3
Xử lý tín hiệu số

Nhan đề: Xử lý tín hiệu số

Tác giả: Đặng Hoài Bắc,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 270

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Xử lý tín hiệu số,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n

Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z

Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục

Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc k (Hoặc omega k)

Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn FIR 

Chương 6: Thiết kế bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn IIR

Chương 7: Biến đổi Fourier nhanh - FFT

Chương 8: Cấu trúc bộ lọc số

Chương 9: Lọc số nhiều nhịp

Đáp án và hướng dẫn giải

Download

Có thể bạn cần

Intersive IELTS ListeningIntersive IELTS Listening

Nguyễn Thị Thanh Hương

140  817 

Giáo trình Toán cao cấpGiáo trình Toán cao cấp

Nguyễn Phú Vinh

235  1436 

Giáo trình động cơ đốt trongGiáo trình động cơ đốt trong

Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long

161  860 

Hệ thống thông tin quang - Tập 2Hệ thống thông tin quang - Tập 2

Vũ Văn San

325  1433  20