Xử lý tín hiệu số - Nguyễn Linh Trung, Trần Đức Tân, Huỳnh Hữu Tuệ

256 | 16-07-2020 | 1
Xử lý tín hiệu số

Nhan đề: Xử lý tín hiệu số

Tác giả: Nguyễn Linh Trung, Trần Đức Tân, Huỳnh Hữu Tuệ,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 273

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tín hiệu số,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh 12Tiếng Anh 12

Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc Lộc, Vũ Thị Lợi, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Quốc Tuấn,

204  319 

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánGiáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư

157  2167  17 

Giáo trình máy và thiết bị lạnhGiáo trình máy và thiết bị lạnh

Đỗ Trọng Hiển

221  2174  32