Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc (Lý thuyết và ứng dụng) - Hồ Văn Sung

889 | 01-06-2016 | 5
Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc (Lý thuyết và ứng dụng)

Nhan đề: Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc (Lý thuyết và ứng dụng)

Tác giả: Hồ Văn Sung,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 251

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý số tín hiệu, đa tốc đọ và dàn lọc số tín hiệu,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Các hệ thống xử lý số đa tốc độ và dàn lọc

Chương 1: Tăng, giảm và thay đổi tốc độ mẫu

Chương 2: Dàn lọc số

Chương 3: Dàn lọc ảnh gương vuông góc

Chương 4: Dàn lọc giả QMF điều chế cosine (pseudo-QMF)

Phần II: Mạch lọc thích nghi

Chương 5: Mạch lọc tuyến tính tối ưu

Chương 6: Các thuật toán thích nghi và ứng dụng

Chương 7: Mạch lọc thích nghi trong lĩnh vực tần số

Chương 8: Các ứng dụng tiêu biểu của xử lý đa tốc độ và dàn lọc

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở máy công cụCơ sở máy công cụ

Phạm Văn Hùng, Nguyễn Phương

312  127 

Phản ứng điện hóa và ứng dụngPhản ứng điện hóa và ứng dụng

Trần Hiệp Hải

183  1404  22 

Di truyền và công nghệ tế bào somaDi truyền và công nghệ tế bào soma

Nguyễn Như Hiền

125  1032  11 

Máy và thiết bị nângMáy và thiết bị nâng

Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng

363  1549  62