Xử lý âm thanh, hình ảnh - Nguyễn Thanh Bình, Võ Nguyễn Quốc Bảo

501 | 04-06-2016 | 2
Xử lý âm thanh, hình ảnh

Nhan đề: Xử lý âm thanh, hình ảnh

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Võ Nguyễn Quốc Bảo,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 175

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý âm thanh, xử lý hình ảnh,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Kỹ thuật xử lý âm thanh

1.1. Tổng quan về xử lý âm thanh

1.2. Mô hình xử lý âm thanh

1.3. Lý thuyết và các bài toán cơ bản

1.4. Phân tích chất lượng xử lý thoại

1.5. Mô hình ứng dụng xử lý thoại

Chương 2: Kỹ thuật xử lý ảnh

2.1. Tổng quan về xử lý ảnh và video số

2.2. Phân tích các kỹ thuật xử lý ảnh và video

2.3. Các kỹ thuật nén ảnh

Phụ lục

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình điều khiển máy điệnGiáo trình điều khiển máy điện

Bộ môn thiết bị điện

142  706  10 

Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2

Nguyễn Chung Cảng

559  498  18 

Giáo trình kế toán quản trịGiáo trình kế toán quản trị

Nguyễn Thị Minh Tâm

313  465 

Công nghệ thủy tinh xây dựngCông nghệ thủy tinh xây dựng

Bạch Đình Thiên

553  463  14