Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang - Đào Khắc An

158 | 29-11-2020 | 1
Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang

Nhan đề: Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang

Tác giả: Đào Khắc An,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 453

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: linh kiện bán dẫn, quang điện tử, thông tin quang,

Download

Tóm tắt:

Download