Tổng quan về viễn thông - Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt, Lê Hải Châu

804 | 04-06-2016 | 2
Tổng quan về viễn thông

Nhan đề: Tổng quan về viễn thông

Tác giả: Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt, Lê Hải Châu,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 156

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử viễn thông,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Dịch vụ viễn thông

Chương 3: Các mạng viễn thông

Chương 4: Các vấn đề về truyền dẫn

Chương 5: Các vấn đề về chuyển mạch

Chương 6: Báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông

Download

Có thể bạn cần

Cambridge Practice Tests for IELTS 5Cambridge Practice Tests for IELTS 5

University of Cambridge

176  180 

Giáo trình nhiên liệu dầu mỏGiáo trình nhiên liệu dầu mỏ

Trần Văn Triệu, Nguyễn Đài Lê

141  919 

Bài tập Cơ học lý thuyếtBài tập Cơ học lý thuyết

Nguyễn Thúc An,Khổng Doãn Điền,Nguyễn Đình Chiều,Nguyễn Đăng Tộ,Nguyễn Bá Cự,Lê Đình Don,Nguyễn Đình Thông,Nguyễn Thị Thanh Bình

203  149