Tổng quan về viễn thông - Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt, Lê Hải Châu

689 | 04-06-2016 | 2
Tổng quan về viễn thông

Nhan đề: Tổng quan về viễn thông

Tác giả: Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt, Lê Hải Châu,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 156

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử viễn thông,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Dịch vụ viễn thông

Chương 3: Các mạng viễn thông

Chương 4: Các vấn đề về truyền dẫn

Chương 5: Các vấn đề về chuyển mạch

Chương 6: Báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 4: Students Book 3 EditionLet's Go 4: Students Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

81  729 

Bài giảng Lý thuyết đồ thịBài giảng Lý thuyết đồ thị

ĐH Hàng hải

111  1134 

Giáo trình kỹ thuật xung - sốGiáo trình kỹ thuật xung - số

Lâm Tăng Đức, Trần Đình Khôi Quốc

229  1034