Tiết kiệm và tái sử dụng trong nặng lượng sản xuất - Nguyễn Xuân Nguyên

89 | 16-07-2020 | 0
Tiết kiệm và tái sử dụng trong nặng lượng sản xuất

Nhan đề: Tiết kiệm và tái sử dụng trong nặng lượng sản xuất

Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 251

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: năng lượng, tái tạo, sản xuất,

Download

Tóm tắt:

Download