Tiết kiệm và tái sử dụng trong nặng lượng sản xuất - Nguyễn Xuân Nguyên

127 | 16-07-2020 | 0
Tiết kiệm và tái sử dụng trong nặng lượng sản xuất

Nhan đề: Tiết kiệm và tái sử dụng trong nặng lượng sản xuất

Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 251

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: năng lượng, tái tạo, sản xuất,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Máy điện - Tập 1Máy điện - Tập 1

Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh

158  1600  24 

Family and Friends 2: ClassbookFamily and Friends 2: Classbook

Naomi Simmons

113  2147  28 

Thiết kế yếu tố hình học đường ô tôThiết kế yếu tố hình học đường ô tô

Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc

228  1247  12 

Cambridge Practice Tests for IELTS 3Cambridge Practice Tests for IELTS 3

University of Cambridge

178  123 

Bài tập Cơ học lý thuyếtBài tập Cơ học lý thuyết

Nguyễn Thúc An,Khổng Doãn Điền,Nguyễn Đình Chiều,Nguyễn Đăng Tộ,Nguyễn Bá Cự,Lê Đình Don,Nguyễn Đình Thông,Nguyễn Thị Thanh Bình

203  142