Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab - Hồ Văn Sung

73 | 13-12-2020 | 1
Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Nhan đề: Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Tác giả: Hồ Văn Sung,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 424

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý số tín hiệu, matlab, thực hành matlab,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiệnGiáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện

Nguyễn Viết Tiếp

286  1723  31 

Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khíCơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí

Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang

301  927 

Kỹ thuật chiếu sángKỹ thuật chiếu sáng

Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào

245  1745  53 

Word By Word International Student BookWord By Word International Student Book

Steven J. Molinsky; Bill Bliss

209  275 

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Dương Văn Linh, Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Đào

339  931  15