Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điện - Đặng Văn Tỏ, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Đường

1076 | 24-05-2016 | 47
Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điện

Nhan đề: Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điện

Tác giả: Đặng Văn Tỏ, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Đường,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 483

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sửa chữa điện, mô tơ điện,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Mô tơ điện 

Chương 2: Mô tơ một pha 

Chươgn 3: Mô tơ một chiều 

Chương 4: Mô tơ ba pha 

Chương 5: Dữ liệu trên bảng lý lịch của mô tơ 

Chương 6: Lựa chọn môtơ

Chương 7: Bảo vệ môtơ

Chương 8: Hư hỏng môtơ

Chương 9: Sửa chữa môtơ điện

Chương 10: Các môtơ đặc biệt

Download

Có thể bạn cần

Tiền tệ - Ngân hàngTiền tệ - Ngân hàng

Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phan Chung Thủy

514  131 

Bài tập hóa học 12 nâng caoBài tập hóa học 12 nâng cao

Lê Xuân Trọng, Ngô Ngọc An, Phạm Văn Hoan, Nguyễn Xuân Trường

193  86 

Di truyền và công nghệ tế bào somaDi truyền và công nghệ tế bào soma

Nguyễn Như Hiền

125  1052  12 

Bài giảng đồ họa máy tínhBài giảng đồ họa máy tính

ĐH Hàng hải

54  1108