Thông Tin Vệ Tinh - Nguyễn Phạm Anh Dũng

658 | 04-06-2016 | 2
Thông Tin Vệ Tinh

Nhan đề: Thông Tin Vệ Tinh

Tác giả: Nguyễn Phạm Anh Dũng,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 131

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Thông Tin Vệ Tinh, thiết kế đường truyền vệ tinh,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Tổng quan các hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 2. Các quỹ đạo vệ tinh

Chương 3. Phân cực sóng và anten trong thông tin vệ tinh

Chương 4. Phần không gian của hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 5. Phần mặt đất của hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 6. Các công nghệ đa truy nhập trong thông tin vệ tinh

Chương 7. Thiết kế đường truyền thông tin vệ tinh

Hướng dẫn trả lời

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Hình học 10Bài tập Hình học 10

Nguyễn Mộng Hy, Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên

183  82 

Thiết kế hệ thống thiết bị sấyThiết kế hệ thống thiết bị sấy

Hoàng Văn Chước

221  1657  46 

Sổ tay và atlas đồ gáSổ tay và atlas đồ gá

Trần Văn Địch

197  1555  30 

990 Thành ngữ TOEIC căn bản990 Thành ngữ TOEIC căn bản

Diễm Ly, Hoàng Thanh

306  144