Thông Tin Vệ Tinh - Nguyễn Phạm Anh Dũng

735 | 04-06-2016 | 2
Thông Tin Vệ Tinh

Nhan đề: Thông Tin Vệ Tinh

Tác giả: Nguyễn Phạm Anh Dũng,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 131

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Thông Tin Vệ Tinh, thiết kế đường truyền vệ tinh,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Tổng quan các hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 2. Các quỹ đạo vệ tinh

Chương 3. Phân cực sóng và anten trong thông tin vệ tinh

Chương 4. Phần không gian của hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 5. Phần mặt đất của hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 6. Các công nghệ đa truy nhập trong thông tin vệ tinh

Chương 7. Thiết kế đường truyền thông tin vệ tinh

Hướng dẫn trả lời

Download

Có thể bạn cần

Sổ tay thợ hànSổ tay thợ hàn

Nguyễn Bá An

282  1692  43 

55 Cách để chọn trang phục phù hợp55 Cách để chọn trang phục phù hợp

Nguyễn Thu Hương

66  194 

Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tếGiáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế

Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn

352  2351  46 

Cơ điện tử Tự thiết kế lắp đặt 23 mạch điện thông minhCơ điện tử Tự thiết kế lắp đặt 23 mạch điện thông minh

Trần Thế San, Châu Ngọc Thạch

167  102