Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design) - Nguyễn Chí Ngôn

843 | 06-06-2016 | 2
Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)

Nhan đề: Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)

Tác giả: Nguyễn Chí Ngôn,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 65

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Computer-Aided Design, thí nghiệm cad,

Download

Tóm tắt:

Bài 1. Thao tác trong cửa sổ lệnh của Matlab.

Bài 2. Hàm và Script files.

Bài 3. Symbolic và Simulink.

Bài 4. Mô hình hệ thống Viễn thông. 

Bài 5. Mô hình hệ thống Điều khiển tự động. 

Bài 6. Tạo giao diện trong Matlab.

Bài 7. Thiết kế - Mô phỏng và vẽ mạch in

Download

Có thể bạn cần

Động lực học cơ cấu rung RLCĐộng lực học cơ cấu rung RLC

La Ngọc Tuấn

93  919 

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điệnTự động hóa và điều khiển thiết bị điện

Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hòa, Nguyễn Vũ Thanh

331  1828  31 

Lý thuyết khung gầm ô tôLý thuyết khung gầm ô tô

Đoàn Quốc Tuấn

211  1989  45 

Giá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửaGiá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửa

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

138  792 

Luyện siêu trí nhớ từ vựng Tiếng AnhLuyện siêu trí nhớ từ vựng Tiếng Anh

Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Anh Tuấn, Ben williams

190  10802  463