Quản trị kinh doanh viễn thông - Bùi Xuân Phong

607 | 04-06-2016 | 5
Quản trị kinh doanh viễn thông

Nhan đề: Quản trị kinh doanh viễn thông

Tác giả: Bùi Xuân Phong,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 142

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử viễn thông, kinh doanh mạng viễn thông,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh viễn thông

Chương 2: Cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh viễn thông

Chương 3: Kế hoạch kinh doanh viễn thông

Chương 4: Quản trị chất lượng viễn thông

Chương 5: Quản trị nhân lực doanh nghiệp viễn thông

Chương 6: Quản ttrị tài chính doanh nghiệp viễn thông

Chương 7: Quản trị dự án đầu tư trong viễn thông

Chương 8: Hiệu quả hoạt động kinh doanh viễn thông

Hướng dẫn trả lời

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật xung cơ bản và nâng caoKỹ thuật xung cơ bản và nâng cao

Nguyễn Tấn Phước

172  1422  49 

Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựngGiáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng

181  1603  18 

55 Cách để cư xử đúng mực55 Cách để cư xử đúng mực

Nguyễn Thu Hương

66  75 

400 bài toán nâng cao Vật lý THPT 10400 bài toán nâng cao Vật lý THPT 10

Trần Trọng Hưng

238  73