Nhập môn Robot công nghiệp - Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm

240 | 28-01-2020 | 5
Nhập môn Robot công nghiệp

Nhan đề: Nhập môn Robot công nghiệp

Tác giả: Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 222

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: robot công nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Download