Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab - Nguyễn Viết Đàm

186 | 18-05-2017 | 2
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab

Nhan đề: Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab

Tác giả: Nguyễn Viết Đàm,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 482

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống viễn thông, mô phỏng, matlab,

Download

Tóm tắt:

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Công nghệ tế bào gốcCông nghệ tế bào gốc

Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Trương Định

538  222 

Giáo trình kinh tế thương mạiGiáo trình kinh tế thương mại

Trần Thúy Lan

240  291 

Giáo trình Toán cao cấpGiáo trình Toán cao cấp

CĐ Xây Dựng Số 1

284  270 

Truyền động điện thông minhTruyền động điện thông minh

Nguyễn Phùng Quang, Andreas Dittrich

285  1721  69