Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab - Nguyễn Viết Đàm

877 | 18-05-2017 | 13
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab

Nhan đề: Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab

Tác giả: Nguyễn Viết Đàm,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 482

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống viễn thông, mô phỏng, matlab,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Đồ gáĐồ gá

Trần Văn Địch

269  1039  17 

Vi sinh vật họcVi sinh vật học

Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Hồng Sơn

156  563 

Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô TuyếnLý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Nguyễn Mạnh Anh Dũng

154  475 

Công nghệ sản xuất Ferro (Hợp kim sắt)Công nghệ sản xuất Ferro (Hợp kim sắt)

Ngô Trí Phúc, Nguyễn Sơn Lâm

432  453  10