Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab - Nguyễn Viết Đàm

319 | 18-05-2017 | 6
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab

Nhan đề: Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab

Tác giả: Nguyễn Viết Đàm,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 482

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống viễn thông, mô phỏng, matlab,

Download

Tóm tắt:

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Vẽ và thiết kế mạch in với OrcadVẽ và thiết kế mạch in với Orcad

Nguyễn Việt Hùng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Phương Quang

240  348  15 

Công nghệ chế tạo bánh răngCông nghệ chế tạo bánh răng

Trần Văn Địch

329  995  11 

Ngôn ngữ lập trìnhNgôn ngữ lập trình

Nguyễn Văn Linh

111  435 

Đồ án môn học Chi tiết máyĐồ án môn học Chi tiết máy

Ngô Văn Quyết

290  579