Máy biến áp Lý thuyết - Vận hành - Bảo dưỡng - Thử nghiệm - Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh, Tôn Long Ngà

1794 | 01-06-2016 | 81
Máy biến áp Lý thuyết - Vận hành - Bảo dưỡng - Thử nghiệm

Nhan đề: Máy biến áp Lý thuyết - Vận hành - Bảo dưỡng - Thử nghiệm

Tác giả: Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh, Tôn Long Ngà,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 629

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: máy biến áp, bảo dưỡng máy biến áp,

Download

Tóm tắt:

 1. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA 
 2. TỪ HÓA VÀ TỔN HAO TRONG LÕI THÉP MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA 
 3. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG VÀ ĐỒ THỊ VECTƠ CỦA MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA 
 4. TÍNH THÀNH PHẦN PHẢN KHÁNG CỦA ĐIỆN ÁP VÀ ĐIỆN KHÁNG TẢN CỦA MÁY BIẾN ÁP HAI DÂY QUẤN 
 5. TỔN HAO NGẮN MẠCH 
 6. MÁY BIẾN ÁP BA PHA 
 7. TỪ HÓA MẠCH TỪ BA PHA 
 8. SƠ ĐỒ NỐI DÂY CỦA MÁY BIẾN ÁP 
 9. HIỆU SUẤT CỦA MÁY BIẾN ÁP 
 10. MÁY BIẾN ÁP LÀM VIỆC SONG SONG 
 11. DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH VÀ LỰC NGẮN MẠCH 
 12. QUÁ ĐIỆN ÁP 
 13. PHÁT NÓNG VÀ LÀM MÁT MÁY BIẾN ÁP 
 14. DÒNG ĐIỆN KHI ĐÓNG MÁY BIẾN ÁP VÀO LƯỚI ĐIỆN 
 15. MÁY BIẾN ÁP BA DÂY QUẤN 
 16. MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU 
 17. ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP BẰNG CÁCH THAY ĐỔI TỈ SỐ BIẾN ĐỔI CỦA MÁY BIẾN ÁP 
 18. MỘT SỐ MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT 
 19. BẢO DƯỠNG MÁY BIẾN ÁP 
 20. DẦU VÀ CHẤT LÒNG CÁCH ĐIỆN TRONG BIẾN ÁP 
 21. THỬ NGHIỆM BIẾN ÁP 
 22. BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP 
 23. TIẾNG Ủ TRONG MÁY BIẾN ÁP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 
 24. KHẢ NĂNG TẢI CỦA MÁY BIẾN ÁP 
 25. THÔNG GIÓ BUỒNG MÁY BIẾN ÁP 
 26. NHỮNG TIẾN BỘ TRONG LĨNH VỰC THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY BIẾN ÁP 

Download