Matlab và Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động - Nguyễn Phùng Quang

2107 | 16-05-2016 | 49
Matlab và Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Nhan đề: Matlab và Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Tác giả: Nguyễn Phùng Quang,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 485

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN A: MATLAB VÀ CÁC TOOLBOXOO

1. Cơ sở về Matlab

2. Xuất và nhập dữ liệu trên màn hình

3. Control System Toolbox: Công cụ khảo sát - thiết kế hệ thống điều khiển

4. Optimization Toolbox: Công cụ tính tóan tìm tối ưu

5. Signal Processing Toolbox: Công cụ xử lý tín hiệu

PHẦN B: SIMULINK VÀ CÁC THƯ VIỆN

6. Cơ sở về SIMULINK

7. Các hệ thống tuyến tính và phi tuyến

8. Các hệ thống trích mẫu (hệ gián đoạn)

9. Phân tích và tổng hợp vòng điều chỉnh

PHẦN C: MOTION CONTROL BLOCKSET: CÔNG CỤ KHẢO SÁT CÁC HỆ THỐNG

10. Thư viện mô hình máy điện quay

11. Thư viện mô hình thiết bị biến đổi (điện tử công suất)

12. Thư viện mô hình phần cơ và ví dụ ứng dụng của Motion Control Blocksset

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở Matlab và ứng dụngCơ sở Matlab và ứng dụng

Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương

236  41 

Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệpThoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Trần Hiếu Nhiệu

303  933  15 

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 6Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 6

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

336  150