Mạch điện tử - Tập 2 - Nguyễn Tấn Phước

969 | 01-06-2016 | 38
Mạch điện tử - Tập 2

Nhan đề: Mạch điện tử - Tập 2

Tác giả: Nguyễn Tấn Phước,

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 176

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: mạch điện tử,

Download

Tóm tắt:

Chương  1: Mạch khuếch đại thuật toán

Chương 2: Mạch lọc

Chươgn 3: Mạch cộng hưởng

Chương 4: Mạch dao động hình sin

Chương 5: Vi mạch định thì 555

Chương 6: Mạch tích phân, vi phân, mạch PID

Chương 7: Mạch số cơ bản

 

Download